blank image 1 blank image 2
logo

INFORMATIE

English pages
Schrijf ons
Links
Disclaimer


WIST U DAT ?

Broodfokkers
Dermacentor teek
Euthanasie
Reverse Sneezing
De tweedehands hond
Zonnesteek


HISTIOCYTOSE

Histiocytaire Tumoren
Histiocytose bij honden
Histio Lotgenoten
Vragenlijst (download)
Onderzoeksrapport
Histio Forum


IMMUUNSYSTEEM

Auto-immuunziektes

SHELTIES

Corky
Phoebe
Stambomen
Regenboogbrug
Foto en video archief


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Disclaimer

Wie gebruik maakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De webmaster van Shelley's Histio Website (SHW) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het doel van deze website is het geven van informatie, niet het bieden van deskundig medisch advies. U kunt aan de hand van de gegevens op deze website geen diagnose stellen of een ziekte behandelen. De medische informatie en procedures op deze website zijn derhalve niet bedoeld als vervanging van een advies van de dierenarts. Indien u vragen heeft over de gezondheid van uw huisdier, adviseren wij u contact op te nemen met een erkende dierenarts.

SHW streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan SHW niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, etc. SHW aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze site.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en verhalen op SHW, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de Internet-provider.

Deze website bevat, bij wijze van service, links of verwijzingen naar andere sites die niet door SHW worden beheerd. SHW kan geen garantie geven over de nauwkeurigheid, of volledigheid van de informatie op deze sites en een link naar deze sites impliceert geen automatische goedkeuring van de standpunten, informatie of producten die door dergelijke websites worden verstrekt. SHW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud daarvan.

Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHW.


© 2001-2009 Shelley's Histio Website (SHW) -  Alle rechten voorbehouden.